eniris.nl

Kan ik energie besparen? Hoeveel verbruiken mijn machines? PV, WKK of warmtepomp? Power Quality metingen? Extreem verbruik?

Tijdelijke of permanente meetcampagnes

Waarom een meetcampagne?

Eniris voert tijdelijke of permanente meetcampagnes uit met als doel om inzicht te verlenen in uw energieverbruik om zo na analyse uw energiekosten te drukken.

Eniris helpt u bij:

 • Het opstellen van een potentieelstudie op basis van uw facturen (GRATIS)

 • Het uitvoeren van de energiemetingen op de verdeelborden / machines

 • Analyseren van de meetresultaten
  > Identificeren van grootverbruikers / sluimerverbruikers en anomalieën in het verbruik.
  > Actief-, reactief vermogen, power factor / cos φ analyse
  > Verhouding geïnjecteerd vermogen tot afgenomen vermogen net
  > Power Quality: min & max waarden van spanning & stroom, harmonischen (THD, H3, H5 en H7)

 • Opmaken van kosten/baten berekeningen

 • Het aanbieden van concrete oplossingen voor het reduceren van uw energieverbruik (o.a. inrichten van een permanent monitoringsysteem; dimensioneren van warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, warmtepompen, batterijsystemen, …

Realtime metingen

Bekijk uw meetresultaten via ons online platform Eniris Insights. Overwaak uw machines of gebouwen op extreem verbruik. Vind de grootverbruiker

Vergelijk uw installaties of gebouwen

Wij helpen u met het benchmarken van uw diverse installaties of vestigingen.

Bespaar door te investeren of optimaliseren

Eniris geeft besparingsadvies zonder dat technische voorkennis noodzakelijk is. Met uw budgetaire wensen, meetgegevens en een database aan de meest moderne technologieën wordt zowel op technisch als economisch vlak besparingsadvies gegeven.

Neem contact op

Bel +324 94 10 70 47 of vul onderstaand formulier in:

Contacteer ons