eniris.nl

Operations and Maintenance voor solar projecten

Op deze pagina geven we meer uitleg over welke KPI’s (Key Performance Indicators) u een referentie kunnen bieden m.b.t. de prestaties van uw PV-installaties.

De instraling

Alle instralingsgegevens worden opgehaald bij het KNMI. Om een betrouwbare performance ratio te berekenen wordt er gewerkt met de instraling op de exacte locatie van elke installatie. Indien er instralingsmeters geïnstalleerd zijn dan kunnen we ook deze informatie verwerken.

Bijvoorbeeld: Nieuw Beerta heeft een instraling van 217 W/m².

De standaard test condities (STC)

Het nominaal vermogen van uw zonnepaneel is vastgelegd op basis van standaard test condities (STC). 
Hierbij is de instraling 1000W/m² en de temperatuur 25°C.

Referentie opbrengst (Yr)

Ook wel reference yield (Yr) uitgedrukt in kWh/kW genoemd wordt berekend als volgt:

Yr(i) = Hpoa / Gstc

 • Hpoa = de gemeten instraling op de panelen (kWh/m²) voor een periode i
 • Gstc = 1000W/m², de instraling bij standaard testcondities.

Bijvoorbeeld:
Instaling momenteel: 101W/m²
Yr(i) = 0,101

Performance Ratio (PR)

De performance ratio is een getal dat uitgedrukt wordt als een percentage en geeft de verhouding tussen de gemeten en theoretisch haalbare zonnestroomopbrengst.

De theoretisch haalbare zonnestroomopbrengst hangt af van de hoeveelheid instraling in het vlak van de panelen.
Er dient dus rekening gehouden te worden met de oriëntatie en hellingshoeken van de panelen.

 • Yf = kWh/kWp over een interval.
 • Yr = referentie yield over een interval. Als het interval een jaar is, dan spreken we over de final yield.

PR = Y,f / Y,r x 100

Bijvoorbeeld:
Productie momenteel: 15kWh
Geïnstalleerd vermogen: 200kWp
Instraling momenteel: 101W/m²
Yf = 15/200 = 
0,075
Yr = 101 / 1000 = 0,101
PR = 74,2%

 

Temperatuur gecorrigeerde Performance Ratio (PR)

De temperatuur gecorrigeerde performance ratio is een getal dat uitgedrukt wordt als:

 

PR,t0 = Y,i / (Y,r(i) x [(1 – beta/100 x (Tmod(i) – 25°C)] x 100

Met:

 • Yi = Specifieke opbrengst over een interval i (kWh/kWp)
 • Yr(i) = De referentieopbrengst (kWh/kWp)
 • beta = Temperatuurscoëfficiënt voor P0 (%/°C)
 • Tmod(i) = de gemiddelde temperatuur voor een interval i

Energy Performance Index (EPI):

De EPI voor een periode i uitgedrukt als een percentage:

EPI,i = Y,i / Y,exp(i)

 • Y,i = Specifieke opbrengst over een interval i (kWh/kWp)
 • Y,exp(i) = Verwachte opbrengst over een interval i (kWh/kW,p) of (u)

 

Uptime

De technische beschikbaarheid of ook wel uptime genoemd, wordt als volgt berekend:

At = (Tuseful – Tdown)/Tuseful x 100

 • Tuseful = periode waarin de instraling hoger is dan de minimum irradiance threshold (MIT), uitgedrukt in uren.
 • Tdown = periode gedurende Tuseful waarin de installatie niet produceert, uitgedrukt in uren.

MIT is typisch 50 – 70W/m².

Neem contact op

Contacteer ons