eniris.nl

Slimmer produceren met Eniris Insights

Vandaag staan heel wat bedrijven voor nieuwe uitdagingen. Met de bestaande infrastructuur moet men sneller, goedkoper, duurzamer, kwalitatiever, met minder uitval en bovendien, gezien de klimaatdoelstellingen, met minder energieverbruik produceren.

Volledig automatisch uw doelstellingen realiseren – welkom Industrie 4.0

Met Eniris Insights vertrekt u vanaf het formuleren van SMART doelstellingen (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch & tijdsgebonden). 

Nemen we het voorbeeld van 5 identieke productielijnen van plastic flessen.

Specifiek

 • Aantal flessen per dag 2% hoger
 • Uptime van de lijn 5% hoger
 • Grondstoffen 10% minder
 • Energiekosten 20% lager

Meetbaar

Met Eniris lezen we alle relevante apparatuur/machines rondom de productielijn uit. Enkele oplossingen:

 • We programmeren rechtstreeks op PLC-niveau om data te versturen naar Eniris Insights.

 • We werken via een gateway die we aansluiten op de diverse machines.

 • We plaatsen zelf de nodige sensoren.

De verzamelde data wordt gebruikt om de doelstelling af te toetsen, oorzaak-gevolg scenario’s uit te werken en finaal de beoogde doelstellingen u te laten realiseren.

Acceptabel & Realistisch

Eniris Insights berekent alle oorzaak-gevolg scenario’s van de doelstelling. 

Tijdsgebonden

Definieer uw goals op week-, maand-, kwartaal- of jaarbasis.

Punten waarop we scoren

 • Productielijnen met decentrale logica (onafhankelijke machines)
 • Recurrente & niet recurrente projecten
 • Opsporen van oorzaken van storingen
 • Energiekost in kaart te brengen per product
 • Optimalisatie van een proces via SMART targets
 • OEE analyse
 • Monitoring en trending
 • Predictive maintenance

Neem contact op

Contacteer ons