eniris.nl

Monitoring, ticketing, alerting and reporting for solar installations

For all inverter brands.

Overarching monitoring
for solar installations

With Eniris Insights you have an umbrella portal for monitoring solar installations, battery systems and energy meters.

With over 100 integrations, Eniris Insights stands for  brand independent monitoring. Inverters from SMA, Fronius, Solar Edge, Huawei, Enphase, Delta, GoodWe and many others can be connected to the platform and this without additional hardware such as loggers ( e.g. Solar Log or inverter specific loggers). We use the APIs of the underlying platforms for this.

Naast de visualisatie en opslag van meetgegevens zijn ook technische, onderhouds- en financiële analyses mogelijk met dit platform.

#Monitoring zonnepanelen

Bekijk en bewaak uw installaties vanuit één platform

View the most important performance of all your solar installations.

 • Performance ratio (PR), Yield, Uptime / downtime
 • Number of inverters active / faulty / offline
 • Energy: consumption, production, normalized, simulation
 • Income Rate
 • Irradiation
 • Precipitation & precipitation probability, air pressure, snowfall, temperature, wind direction and speed
 • Voltage, current, cos phi

Meteodata

Toegang tot actuele temperatuurdata, instralingsdata en productieprognoses.

 • Voor een correcte berekening van de performance ratio (PR)
 • Consumption forecasts based on temperature forecasts

Your customer portal

Long-term customer loyalty in no time.

 • Easy user management
 • Multi level user management
 • Klantenfiches
 • Access to various measurement systems from one portal 
 • Access to all usage reports or financial analysis 

All installations mapped out

Detecting problems in your portfolio is particularly easy via the clear map view.

 • Various filters: new installations, installations with critical alarms, disconnected installations…
 • Meteen doorklikken naar de gewenste installatie.

Grouped view

Combineer diverse meetsystemen en bundel ze op één pagina.

 • Laat notities achter uw personeel of klant.
 • Visualiseer het energieverbruik geregistreerd door de energiemeters of brutoproductiemeter.

Indispensable analyses

Whether it is a quick visual check or a detailed comparison, Eniris Insights provides you with the helpful tools.

 • Vergelijk sensoren, energiemeters, omvormers, strings, …
 • Diverse visualisations (heatmap, piecharts, barcharts…)

Alarmbeheer en ticketing

Set alarm thresholds yourself independently of the underlying control systems.

 • Overarching registration and processing
 • Assigning various priorities
 • Forward alarms by mail, popup or SMS (option)
 • Integration with your ERP system / digital work orders
 • Ticketing within Eniris Insights

Brutoproductiemeter

Uitlezen van de brutoproductiemeter via het meetbedrijf (in Nederland) of de netbeheerder (in België).

Detail tot op string, optimiser of (micro-)omvormerniveau

Detail tot op string, optimiser of (micro-)omvormerniveau. Tevens is het mogelijk om volgende apparatuur uit te lezen:

 • Pyranometers
 • Batterijsysteem
 • Anti-injectiesysteem
 • Brutoproductiemeter
 • Groenestroomteller
 • Laadpalen
 • Warmtepompen
 • Energiemeters

Personalized dashboard

The platform completely according to your corporate identity and part of your ecosystem.

 • Your own logos
 • Accessible via your URL
 • Color scheme according to your corporate identity

Reporting for you and
your customer

We ontwikkelen op uw maat diverse sjablonen:

 • Verbruiksrapport
 • Productierapport
 • Financial reporting
 • Intern of extern rapport
 • Group reporting (combination of different installations)

Infographics

Deel de productiecijfers met het brede publiek via onze infographic controller.

For large displays

Infographics maken productiecijfers aanschouwelijk op het grote scherm. Ze tonen realtime de prestaties aangaande:

 • CO2-reduction
 • Besparingsmaatregelen
 • Actual production

Centralise everything in no time

Geen configuratiewerk.
Start quickly with a minimum of input. We only require a guest account from the portals of the inverters you wish to monitor or FTP credentials.

The Solar Gateway

A single gateway for all inverters

Eniris Insights allows you to read inverters without additional hardware if they are connected to a platform (e.g. Sunny Portal). Via the underlying API, we retrieve the data & alarms.

Indien omvormers niet beschikken over een online platform of functionaliteit voor dataexport, dan kan data uitgelezen worden via modbus met behulp van de Eniris Solar Gateway. Zo kunt u voor merken waarvoor geen cloud ondersteuning (meer) wordt aangeboden toch beschikken over een online opvolging.

Brand Independent

De Solar Gateway is compatibel met vele apparaten dankzij de RS422/RS485 of RS232 MODBUS interface.

It couldn't be simpler

De Solar Gateway is plug-and-play en meteen verbonden met het bijbehorende portaal. Voor industriële installaties is er een DIN-rail uitvoering.

Contact us

Contact us